Skład Zespołu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacje ogólne

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie , na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Janowo
Nr 85/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego został powołany Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

Prezydium Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
Przewodnicząca Zespołu
Wanda Olbryś – specjalista pracy socjalnej GOPS w Janowie
Zastępca Przewodniczącego Zespołu Wioletta Tańska - specjalista pracy socjalnej
Sekretarz Zespołu mgr Katarzyna Sawicka – asystent rodziny GOPS w Janowie.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Nazwa instytucji

Stanowisko

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie
tel. (89) 626 40 91, 89 541 25 75

Kierownik GOPS Janowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie
tel. (89) 626 40 91

Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Członek Stowarzyszenia ,,Akcja Róg"

Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy
tel. (089) 625 02 00 , 625 09 00

Dzielnicowy rewiru Janowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie
tel. (89) 626 40 91, 89 541 25 75

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie
tel. (89) 626 40 91, 89 541 25 75

Specjalista pracy socjalnej, pracownicy socjalni

Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
tel. (89) 626 50 05

Pedagog szkolny

Zespołu Szkół w Janowie
tel. (89) 626 40 10

Pedagog szkolny

Szkoła Podstawowa w Muszakach
tel. (89) 626 50 24

Nauczyciel

NZOZ w Janowie
(89) 626 40 17

Pielęgniarka środowiskowa

Sąd Rejonowy w Nidzicy

tel. (89) 521-59-52

Kurator ds. dorosłych

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Janowo
Data utworzenia:2016-05-11
Data publikacji:2016-05-11
Osoba sporządzająca dokument:Kierownik GOPS
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sawicka
Liczba odwiedzin:572