Skład Zespołu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacje ogólne

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie , na podstawie Zarządzenia Nr 408/2018 Wójta  Gminy Janowo z dnia 26.10.2018 r. w sprawie  składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Janowie.

 

 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
Przewodnicząca Zespołu
Wioletta Tańska – specjalista pracy socjalnej w GOPS w Janowie
Zastępca Przewodniczącego Zespołu Katarzyna Sawicka- przewodnicząca GKRPA. asystent rodziny
Sekretarz Zespołu Magdalena Antosiak – pracownik socjalny w GOPS w Janowie.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Nazwa instytucji

Stanowisko

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie
tel. (89) 626 40 91, 89 541 25 75

Kierownik GOPS Janowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie
tel. (89) 626 40 91

Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Asystent rodziny, Członek Stowarzyszenia ,,Akcja Róg"

Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy
tel. (089) 625 02 00 , 625 09 00

Kierownik Rewiru Dzielnicowych oraz Dzielnicowego Nr V Gminy Janowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie
tel. (89) 626 40 91, 89 541 25 75

Specjalista pracy socjalnej, pracownicy socjalni

Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
tel. (89) 626 50 05

Pedagog szkolny

Szkoła Podstawowa w Janowie
tel. (89) 626 40 10

Pedagog szkolny

Szkoła Podstawowa w Muszakach
tel. (89) 626 50 24

Nauczyciel

NZOZ w Janowie
(89) 626 40 17

Pielęgniarka środowiskowa

Sąd Rejonowy w Nidzicy

tel. (89) 521-59-52

Kurator ds. dorosłych , Kurator ds. rodzinnych i nieletnich

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Janowo
Data utworzenia:2016-05-11
Data publikacji:2016-05-11
Osoba sporządzająca dokument:Kierownik GOPS
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sawicka
Liczba odwiedzin:789