Skład Zespołu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacje ogólne

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie , na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Janowo
Nr 85/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego został powołany Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

Prezydium Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
Przewodnicząca Zespołu
Wanda Olbryś – specjalista pracy socjalnej GOPS w Janowie
Zastępca Przewodniczącego Zespołu Wioletta Tańska - specjalista pracy socjalnej
Sekretarz Zespołu mgr Katarzyna Sawicka – asystent rodziny GOPS w Janowie.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Nazwa instytucji

Stanowisko

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie
tel. (89) 626 40 91, 89 541 25 75

Kierownik GOPS Janowo

Urząd Gminy Janowo
tel. (89) 626 41 40, 89 626 40 16

Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy
tel. (089) 625 02 00 , 625 09 00

Dzielnicowy rewiru Janowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie
tel. (89) 626 40 91, 89 541 25 75

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie
tel. (89) 626 40 91, 89 541 25 75

Specjalista pracy socjalnej, pracownicy socjalni

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie
tel. (89) 626 40 91, 89 541 25 75

Asystent rodziny

Członek Stowarzyszenia

,,Akcja Róg"

Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
tel. (89) 626 50 05

Pedagog szkolny

Zespołu Szkół w Janowie
tel. (89) 626 40 10

Pedagog szkolny

Szkoła Podstawowa w Muszakach
tel. (89) 626 50 24

Nauczyciel

NZOZ w Janowie
(89) 626 40 17

Pielęgniarka środowiskowa

Sąd Rejonowy w Nidzicy

tel. (89) 521-59-52

Kurator ds. dorosłych

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Janowo
Data utworzenia:2016-05-11
Data publikacji:2016-05-11
Osoba sporządzająca dokument:Kierownik GOPS
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sawicka
Liczba odwiedzin:546