POMOC DLA UCHODŹCÓW!!!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Od 21 marca można składać wnioski m.in. o zasiłek 300 zł dla Ukraińców. Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie rozpoczyna obsługę świadczeń dla uchodźców.

Заявка на виплату одноразової фінансової допомоги

Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł, świadczenia rodzinne i z pomocy społecznej, a także dożywianie, stypendia szkolne – taką pomoc mogą otrzymać obywatele Ukrainy w ośrodku pomocy społecznej w Janowie. Świadczenie będzie wypłacane wszystkim, którzy przekroczyli granicę z Polską 24 lutego br. lub później.

Punkt znajduje się przy ul. Przasnyskiej 51 (pokój nr 1 i 2) i jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7.15 do 15.15.

 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.) może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Janowo
Data utworzenia:2022-03-29
Data publikacji:2022-03-29
Osoba sporządzająca dokument:Kierownik GOPS
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sawicka
Liczba odwiedzin:596