Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111) jedynymi podmiotami realizującym zadanie w zakresie świadczeń rodzinnych są organy gminy, które przejęły całość zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. 
Przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych mieszkańcom gminy Janowo zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, w skład którego wchodzi m. in. Referat ds. Zasiłków Rodzinnych oraz Referat ds. Świadczeń Opiekuńczych.

Rodzaje świadczeń rodzinnych:

Na podstawie aktualnie obowiązujących uregulowań ustawy o świadczeniach rodzinnych gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie wypłaca następujące rodzaje świadczeń:

1. zasiłek rodzinny - procedura  oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

  • urodzenia dziecka,

  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

  • samotnego wychowywania dziecka,

  • wielodzietności,

  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

  • rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,

  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

2. świadczenie pielęgnacyjne

3. zasiłek pielęgnacyjny

4. specjalny zasiłek opiekuńczy

5. zasiłek dla opiekuna

6. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

7. świadczenie rodzicielskie

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O ZASIŁKI RODZINNE I SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY NA OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023:  

 

Od dnia 1 sierpnia 2022 r. w siedzibie GOPS w Janowie rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków na okres zasiłkowy 2022/2023.

 

Wypełnione wnioski o przyznanie świadczeń należy złożyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

 

Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów rozpatrywane będą szybciej, co spowoduje wcześniejszą wypłatę świadczeń.

 

Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych można pobrać i złożyć w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie:

ul. Przasnyska 51

13-113 Janowo

pok. nr 4

 

WYSOKOŚĆ KRYTERIUM DOCHODOWEGO od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2018 r. wynosi:

- 674 zł netto na osobę w rodzinie lub

- 764 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne,

 

Kwoty zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2016 r.wynoszą:

- 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

- 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

- 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia,

 

Dodatki:

- 193 zł samotne wychowywanie,

- 95 zł wielodzietność,

- 90 zł rehabilitacja poniżej 5 roku życia,

- 110 zł powyżej 5 roku życia,

- 69 zł dojazd do szkoły,

- 113 zł internat

- 100 zł wyprawka szkolna

 

Urlop wychowawczy – 400 zł,

Becikowe – 1.000 zł kryterium na osobę w rodzinie – 1.922 zł

Zasiłek Pielęgnacyjny – 215,84 zł,

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy, Zasiłek dla Opiekuna – 620 zł

Świadczenie Pielęgnacyjne – od 1-go stycznia 2023 roku - 2458,00 zł

Świadczenie rodzicielskie - 1.000 zł

Wzory wniosków dostępne pod adresem strony:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 

 Mieszkańcy gminy Janowo mogą uzyskać informacje na temat świadczeń rodzinnych , a także pobrać i złożyć wnioski w następującym punkcie:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie

-
ul.Przasnyska 51

13-113 Janowo

od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15

tel. 89 626 40 91 .

Uprzejmie informujemy, że w ośrodku pomocy społecznej nastapiła zmiana nr kontaktowego do komórki świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych.

Aktualny num nr telefonu to:   

 

                                                                            514 335 768

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Katarzyna Sawicka
Data utworzenia:2016-04-22
Data publikacji:2016-04-22
Osoba sporządzająca dokument:Kierownik GOPS
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sawicka
Liczba odwiedzin:2903