POMOC PRAWNA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Godnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzenie działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadających coc najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Łącznie utworzonych zostanie 1524 punkty na terenie całego kraju (minimum 2 w każdym powiecie).

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przesądowym) otrzymają:

 • Młodzież do 26. Roku życia.

 • Osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

 • Osoby, które ukończyły 65 lat,

 • Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

 • Kombatanci,

 • Weterani,

 • Zagrożeniu lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • Poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługującym jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

 • Wskazania osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

 • Pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

 • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową, facebooka oraz profil youtuba, gdzie zamieszczone są materiały i filmy edukacyjne ????

 1. http://fundacja.togatus.pl/ 
 2. https://www.facebook.com/fundacja.togatus/
 3. https://www.youtube.com/channel/UCKOKk-tWpe0cPLcEYzvm5jA/videos

 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • Prawa pracy,

 • Przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

 • Prawa cywilnego,

 • Spraw karnych,

 • Sprawach administracyjnych,

 • Ubezpieczenia społecznego,

 • Spraw rodzinnych,

 • Prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS
Data utworzenia:2016-05-18
Data publikacji:2016-05-18
Osoba sporządzająca dokument:Kierownik GOPS
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sawicka
Liczba odwiedzin:1337