CZYSTE POWIETRZE ZAŚWIADCZENIA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

CZYSTE POWIETRZE -  ZAŚWIADCZENIE

 

 

Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”.

W gminie Janowo zaświadczenia są wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie.

Wzór wniosku do pobrania:

 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001713/O/D20201713.pdf

            

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU1)

z dnia 2 października 2020 r.

w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia

(Dz.U z 2020 r. poz.1713)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS JANOWO
Data utworzenia:2020-12-14
Data publikacji:2020-12-14
Osoba sporządzająca dokument:Kierownik GOPS
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sawicka
Liczba odwiedzin:52