DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.

 

 

      
  • Data publikacji strony internetowej:

 

      
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą


   

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.Treści niedostępne


   

 

              

  •             brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków
          

 

              

  •             brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
          

 

              

  •             brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów
          

 

              

  •             załączniki w postaci skanów dokumentów np. w formacie pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych
          

 

         

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 

  • Deklarację sporządzono dnia: 

 

  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

    

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Katarzyna Sawicka.

 

  • E-mail: gops@janowo.pl

 

  • Telefon: 896264091

 Każdy ma prawo:

 

 

      
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 

      
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 

      
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

 

Żądanie musi zawierać:

 

 

      
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 

      
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 

      
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

 

  • Organ nadzorujący: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie

 

  • Adres: ul. Przasnyska 51, 13-113 Janowo

 

  • E-mail: gops@janowo.pl

 

  • Telefon: 896264091

 

 

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna

 

do budynku prowadzi jedno wejście

 

do wejścia prowadzą schody zaopatrzone w barierkę ułatwiającą wejście na parter budynku

 

w budynku nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych

 

w budynku nie ma windy

 

osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: 896264091, gdzie zostanie wyznaczony i umówiony urzędnik właściwy do obsługi

 

do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

 

w bundynku nie ma pętli edukacyjnych

 

w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.

 

 

      
  • Data publikacji strony internetowej:

 

      
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą


   

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.Treści niedostępne


   

 

              

  •             brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków
          

 

              

  •             brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
          

 

              

  •             brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów
          

 

              

  •             załączniki w postaci skanów dokumentów np. w formacie pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych
          

 

         

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 

  • Deklarację sporządzono dnia: 

 

  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

    

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Katarzyna Sawicka.

 

  • E-mail: gops@janowo.pl

 

  • Telefon: 896264091

 Każdy ma prawo:

 

 

      
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 

      
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 

      
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

 

Żądanie musi zawierać:

 

 

      
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 

      
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 

      
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

 

  • Organ nadzorujący: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie

 

  • Adres: ul. Przasnyska 51, 13-113 Janowo

 

  • E-mail: gops@janowo.pl

 

  • Telefon: 896264091

 

 

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna

 

do budynku prowadzi jedno wejście

 

do wejścia prowadzą schody zaopatrzone w barierkę ułatwiającą wejście na parter budynku

 

w budynku nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych

 

w budynku nie ma windy

 

osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: 896264091, gdzie zostanie wyznaczony i umówiony urzędnik właściwy do obsługi

 

do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

 

w bundynku nie ma pętli edukacyjnych

 

w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.

 

 

      
  • Data publikacji strony internetowej:

 

      
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą


   

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.Treści niedostępne


   

 

              

  •             brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków
          

 

              

  •             brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
          

 

              

  •             brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów
          

 

              

  •             załączniki w postaci skanów dokumentów np. w formacie pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych
          

 

         

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 

  • Deklarację sporządzono dnia: 

 

  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

    

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Katarzyna Sawicka.

 

  • E-mail: gops@janowo.pl

 

  • Telefon: 896264091

 Każdy ma prawo:

 

 

      
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 

      
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 

      
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

 

Żądanie musi zawierać:

 

 

      
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 

      
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 

      
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

 

  • Organ nadzorujący: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie

 

  • Adres: ul. Przasnyska 51, 13-113 Janowo

 

  • E-mail: gops@janowo.pl

 

  • Telefon: 896264091

 

 

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna

 

do budynku prowadzi jedno wejście

 

do wejścia prowadzą schody zaopatrzone w barierkę ułatwiającą wejście na parter budynku

 

w budynku nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych

 

w budynku nie ma windy

 

osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: 896264091, gdzie zostanie wyznaczony i umówiony urzędnik właściwy do obsługi

 

do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

 

w bundynku nie ma pętli edukacyjnych

 

w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzącychRozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS JANOWO
Data utworzenia:2020-09-24
Data publikacji:2020-09-24
Osoba sporządzająca dokument:KIEROWNIK GOPS
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sawicka
Liczba odwiedzin:852