Skład Zespołu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacje ogólne

W związku z ustawą z dnia 9 marca 2023  r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, na podstawie Zarządzenia Nr 471/2023 Wójta  Gminy Janowo z dnia 29.09.2023 r. w sprawie  powołania składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Janowie.

 

 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej:
Przewodnicząca Zespołu - Katarzyna Sawicka

Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Wioletta Tańska

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

 

Nazwa instytucji

Stanowisko

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie
tel. (89) 626 40 91, 89 541 25 75

Kierownik GOPS Janowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie
tel. (89) 626 40 91

Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Asystent rodziny, Członek Stowarzyszenia ,,Akcja Róg"

Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy
tel. (089) 625 02 00 , 625 09 00

Dzielnicowy Rejonu Nr V Gminy Janowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie
tel. (89) 626 40 91, 89 541 25 75

Specjalista pracy socjalnej, pracownik socjalny,

Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
tel. (89) 626 50 05

Pedagog szkolny

Szkoła Podstawowa w Janowie
tel. (89) 626 40 10

Pedagog szkolny

Szkoła Podstawowa w Muszakach
tel. (89) 626 50 24

Nauczyciel

MS - MED Marek Świderski

Ratownik medyczny

Sąd Rejonowy w Nidzicy

tel. (89) 521-59-52

Kurator ds. rodzinnych i nieletnich

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Janowo
Data utworzenia:2016-05-11
Data publikacji:2016-05-11
Osoba sporządzająca dokument:Kierownik GOPS
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Sawicka
Liczba odwiedzin:1589